Ejendomsadministration

Ejendomsadministration


Uanset om du udlejer en enkelt bolig eller erhvervsejendom eller en ejendom med flere lejligheder, kan vi hjælpe dig med at administrere udlejningen.

Det betyder, at vi tager os af 

 • forhandling og udarbejdelse af lejekontrakt
 • opkrævning af leje
 • rykkere, inkasso og fogedsager
 • opsigelse og ophævelse
 • syn ved indflytning og fraflytning
 • opgørelse ved fraflytning
 • ventelister
 • folkeregisteroplysninger
 • bestilling af håndværkere
 • korrespondance
 • udarbejdelse af regnskab
 • rådgivning
 • varme og vand nærmere betegnet forbruget
 • kontakt til lejere
 • løbende indberetninger til myndigheder


Vi har specialiseret os i små ejendomme.  Det vil sige ejendomme med op til 10 boliger.  Ofte er det for dyrt for udlejere af en enkelt eller nogle få boliger at benytte sig af ejendomsadministration.  Derfor har vil holdt vores priser på et absolut minimum.

Før vi indgår aftale om at administrere din ejendom, holder vi et møde, hvor vi taler om, hvorfor du udlejer din bolig.  Det kan have betydning for, hvilke vilkår der skal gælde for lejemålet.  Vi taler også om dine planer og ønsker for ejendommen.

Pris

Vi har faste grundtrakster, der suppleres med et tillæg pr. enhed i ejendommen.


Grundtakst
Indkluderet i grundtaksten er den daglige administration og drift af ejendommens lejeaftaler, herunder modtagelse af lejebetaling, korrespondance med lejere og myndigheder, administration af ventelister, osv.

Se priseksempel her.


Tillægsydelser

Ud over grundtaksten opkræver vi et engangshonorar for dispositioner, der ligger uden for den daglige administration.  Dette omfatter udarbejdelse af lejeaftaler, indflytnings- og fraflytningssyn, fraflytningskrav, varsel om huslejestigning og indbringelse for huslejenævnet.  Indhentelse af tilbud fra håndværkere er også en tillægsydelse.

*Timesatser

Når vi administrerer dine lejeaftaler, er vores timesatser 20% lavere end, når vi tilbyder samme ydelser i advokatfirmaet.


Øvrige ydelser

Ydelser, der ikke fremgår af ovenstående liste, afregnes efter medgået tid eller i overensstemmelse med en konkret aftale, vi indgår.


Fremgangsmåde

Inden vi indgår aftale om at administrere dine udlejningsaftaler, gennemgår vi sammen, hvad aftalen skal omfatte.  

Vi sender dig en skriftlig bekræftelse af, hvad vi har aftalt.  I denne skriftlige bekræftelse vil der også stå din årlige grundpris samt satserne for tillægsydelser.  

Indgår vi senere en særlig aftale om tillægsydelser, vil du tilsvarende modtage en skriftlig bekræftelse.

Ydelse

Grundpris årligt

Årligt tillæg pr. enhed

Økonomistyring

kr. 6.500,00

kr. 600,00

Rådgivning og møder

kr. 5.000,00

kr. 300,00

Erhvervslejere

kr. 1.000,00

kr. 250,00

Boliglejere

kr. 2.000,00

kr. 300,00

Fordelingsregnskaber

kr. 1.000,00

kr. 50,00

Ydelse

Pris

Bemærkning

LejekontrakterFremlejeaftale:

Boliglejeaftale:

Erhvervlejeaftale:

Tillæg/allonge til lejekontrakt

Garage, p-plads, kælder mv.

Varsling af lejeforhøjelse m. v. 

Indbringelse for huslejenævn

kr. 1.500,00
kr. 2.800,00
kr. 5.000,00
kr. 1.500,00

kr.     750,00

kr. 1.500,00
Efter medgået tid

Indflytning/fraflytningTilmelding til forsyningsselskab

Bestilling af flytteaflæsning

Folkeregisteroplysning

Indflytningssyn

Fraflytningssyn

Flytteopgørelse

kr.    500,00

kr.    280,00

kr.    200,00Efter medgået tid

Efter medgået tid

Efter medgået tid

Rykkere og inkassoIndgåelse og administration af  afdragsordning

Rykkergebyrer

Opsigelse og ophævelse

 kr.     500,00

Efter lovens takster


AdministrationsudgifterPrint og kopi

Kuvert og kuvertering

Porto

Anbefalet brev

kr.        2,50

kr.        3,75


kr.    200,00

pr. print/kopi

pr. kuvert

PostNords takster

pr. brev + porto

Timesatser *Advokat

Advokatfuldmægtig

Regnskab og bogføring

Aftentillæg pr påbegyndt time Sekretærog simpel bogføring 

 kr.  2.000,00

kr.  1.600,00

kr.     800,00

kr.     400,00

kr.     600,00


 
 
 
 
 
Udlejet helt
Udlejet delvist
Ikke udlejet nu
 
 
 
 

Råd til Advokat

v/Advokat Birgitte Wessel Knaack

Hersegade 34C

4000 Roskilde


Telefon:  2983 1963


mail@rta-ros.dk

CVR: 34262160


Ansvarsforsikring:

HDI-Gerling police nr. VAS1300878


Bank:  Sydbank konto nr. 6060 114 8988

Klientkonto:  Sydbank konto nr. 6060 579 8168

© Copyright 2016. All Rights Reserved.

Der er cookies på denne side. Du skal acceptere dem, hvis du vil blive.

OK, så ved jeg det.