Advokat Birgitte Wessel Knaack

Født 1963.
Cand. Jur. 1991, Københavns Universitet.
Advokat april 2013.
Råd til Advokat i Roskilde juli 2013.
Uddannet coach i 2007 hos TCC.
Formand for Retshjælpen i Roskilde siden 2014.

Jeg har 20 års erfaring med offentlig ret, herunder forvaltningsret og arbejdsløshedsforsikring.

Jeg arbejder særligt meget med hestesager og sager om lejeret. Herudover modtager jeg værgebeskikkelse. Se mere om de enkelte områder i listen til venstre.

Jeg har advokatbeskikkelse fra Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet.

Jeg er underlagt tilsyn af Advokatsamfundet. Det betyder bl.a. tilsyn med, at jeg overholder de regler, der gælder for advokatbranchen, herunder reglerne om god advokatskik.

Oplysninger om Advokatsamfundet, herunder kontaktoplysninger, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Klager over advokaters salær og/eller adfærd kan indbringes for Advokatnævnet.

Oplysninger om Advokatnævnet, herunder kontaktoplysninger, kan findes på Advokatnævnets hjemmeside.

Hvis du vil læse vores eksterne persondatapolitik, kan du trykke her

Advokat Birgitte Knaack

Mail: birgitte@rta-ros.dk

Telefon: 29831963

Arbejdsområder

  • Retssager
  • Familieret
  • Testamenter
  • Lejeret
  • Ansættelsesret
  • Værgemål
  • Personskadeerstatning
  • Hestesager
Send sikker mail