Hent til print

Kontraktformularer til print


Her kan du hente kontrakter, du selv kan udfylde og printe ud.

Hvis købesummen skal betales i rater, skal du som sælger være opmærksom på, at du skal tage et gyldigt ejendomsforbehold for at kunne tage hesten tilbage, hvis betalingen udebliver.

Nogle beholder ejercertifikatet og tror, at de så ejer hesten endnu.  Men det gør det ikke.  At beholde hestens papirer skaber kun uro og besvær.  Lad være med det.

Vil du sikre dig, at du får dine penge eller kan tage hesten tilbage, er der ikke nogen anden vej end at tage et gyldigt ejendomsforbehold. 

Forbrugerkøb:

Er sælger erhvervsdrivende og køber forbruger, skal følgende betingelser være opfyldt: 

  1. Det skal stå i købsaftalen, at sælger tager ejendomsforbehold.
  2. Det skal være aftalt senest samtidig med, at hesten overgives til køber.
  3. Købsprisen skal være over 2.000 kroner.
  4. I skal have aftalt en fast afdragsordning.
  5. Der skal lægges en udbetaling på mindst 20% af købesummen.


Civilkøb og erhvervskøb:

Hvis ingen af jer eller I begge er erhvervsdrivende, skal følgende betingelser være opfyldt:

  1. Det skal være aftalt senest samtidig med, at hesten overgives til køber.
  2. Købsprisen skal være over 2.000 kroner.


Betingelser for tilbagetagelse:

Hvis køber ikke overholder betalingerne, kan sælger gå til fogedretten og bede om hjælp til at tage hesten tilbage. 

Vær opmærksom på, at sælger stadig ikke bare kan hente hesten.

Det er en betingelse, at ejendomsforbeholdet er gyldigt.

Opgørelsen ved tilbagetagelse:

Køber skal sandsynligvis have nogle penge tilbage ved tilbagetagelsen.  Sælger får jo hesten, og det er ikke meningen, at sælgeren skal opnå en berigelse ved tilbagetagelsen.

Sælger kan kræve:

  1. Den ubetalte del af købesummen
  2. Rente af forfaldne ydelser
  3. Yderligere nødvendige omkostninger ved tilbagetagelsen

Er hestens værdi på tilbagetagelsestidspunktet højere end sælgers krav, skal køber have det resterende udbetalt.  Er hestens værdi lavere end sælgers krav, skal køber i nogle tilfælde betale det resterende.

Køber kan afværge tilbagetagelsen ved at betale resten af sælgers krav og sælgers omkostninger.

Du kan hente følgende kontrakter:

Råd til Advokat

v/Advokat Birgitte Wessel Knaack

Hersegade 34C

4000 Roskilde


Telefon:  2983 1963

Mobil:  2232 1963


birgitte@rta-ros.dk

CVR: 34262160


Ansvarsforsikring:

HDI-Gerling police nr. VAS1300878


Bank:  Sydbank konto nr. 6060 114 8988

Klientkonto:  Sydbank konto nr. 6060 579 8168

© Copyright 2016. All Rights Reserved.

Der er cookies på denne side. Du skal acceptere dem, hvis du vil blive.

OK, så ved jeg det.