Ejendomsadministration i Roskilde

Få hjælp til ejendomsadministration i Roskilde, uanset om du udlejer en enkelt bolig eller erhvervsejendom eller en ejendom med flere lejligheder.

Det betyder, at vi tager os af

 • forhandling og udarbejdelse af lejekontrakt
 • opkrævning af leje
 • rykkere, inkasso og fogedsager
 • opsigelse og ophævelse
 • syn ved indflytning og fraflytning
 • opgørelse ved fraflytning
 • ventelister
 • folkeregisteroplysninger
 • bestilling af håndværkere
 • korrespondance
 • udarbejdelse af regnskab
 • rådgivning
 • varme og vand nærmere betegnet forbruget
 • kontakt til lejere
 • løbende indberetninger til myndigheder

Specialister i ejendomsadministration

Vi har specialiseret os i små ejendomme. Det vil sige ejendomme med op til 10 boliger. Ofte er det for dyrt for udlejere af en enkelt eller nogle få boliger at benytte sig af ejendomsadministration. Derfor har vil holdt vores priser på et absolut minimum.

Før vi indgår aftale om at administrere din ejendom, holder vi et møde, hvor vi taler om, hvorfor du udlejer din bolig. Det kan have betydning for, hvilke vilkår der skal gælde for lejemålet. Vi taler også om dine planer og ønsker for ejendommen.

Pris

Vi har faste grundtrakster, der suppleres med et tillæg pr. enhed i ejendommen.

Grundtakst

YdelseGrundpris årligtÅrligt tillæg pr. enhed
Økonomistyringkr. 6.500,00kr. 600,00
Rådgivning og møderkr. 5.000,00kr. 300,00
Erhvervslejerekr. 1.000,00kr. 250,00
Boliglejerekr. 2.000,00kr. 300,00
Fordelingsregnskaberkr. 1.000,00kr. 50,00

Indkluderet i grundtaksten er den daglige administration og drift af ejendommens lejeaftaler, herunder modtagelse af lejebetaling, korrespondance med lejere og myndigheder, administration af ventelister, osv.

Se priseksempel her.

Tillægsydelser

Ud over grundtaksten opkræver vi et engangshonorar for dispositioner, der ligger uden for den daglige administration. Dette omfatter udarbejdelse af lejeaftaler, indflytnings- og fraflytningssyn, fraflytningskrav, varsel om huslejestigning og indbringelse for huslejenævnet. Indhentelse af tilbud fra håndværkere er også en tillægsydelse.

YdelsePrisBemærkning
Lejekontrakter
Fremlejeaftalekr. 1.500,00
Boliglejeaftalekr. 2.800,00
Erhvervlejeaftalekr. 5.000,00
Tillæg/allonge til lejekontraktkr. 1.500,00
Garage, p-plads, kælder mv.kr. 750,00
Varsling af lejeforhøjelse m. v. kr. 1.500,00
Indbringelse for huslejenævnEfter medgået tid
Indflytning/fraflytning
Tilmelding til forsyningsselskabkr. 500,00
Bestilling af flytteaflæsningkr. 280,00
Folkeregisteroplysningkr. 200,00
IndflytningssynEfter medgået tid
FraflytningssynEfter medgået tid
FlytteopgørelseEfter medgået tid
Rykkere og inkasso
Indgåelse og administration af afdragsordning kr. 500,00
RykkergebyrerEfter lovens takster
Opsigelse og ophævelse
Administrationsudgifter
Print og kopikr. 2,50pr. print/kopi
Kuvert og kuverteringkr. 3,75pr. kuvert
PortoPostNords takster
Anbefalet brevkr. 200,00pr. brev + porto
Timesatser*
Advokat kr. 2.000,00
Advokatfuldmægtigkr. 1.600,00
Regnskab og bogføringkr. 800,00
Aftentillæg pr påbegyndt timekr. 400,00
Sekretærog simpel bogføringkr. 600,00

*Timesatser

Når vi administrerer dine lejeaftaler, er vores timesatser 20% lavere end, når vi tilbyder samme ydelser i advokatfirmaet.

Øvrige ydelser

Ydelser, der ikke fremgår af ovenstående liste, afregnes efter medgået tid eller i overensstemmelse med en konkret aftale, vi indgår.

Fremgangsmåde

Inden vi indgår aftale om at administrere dine udlejningsaftaler, gennemgår vi sammen, hvad aftalen skal omfatte.

Vi sender dig en skriftlig bekræftelse af, hvad vi har aftalt. I denne skriftlige bekræftelse vil der også stå din årlige grundpris samt satserne for tillægsydelser.

Indgår vi senere en særlig aftale om tillægsydelser, vil du tilsvarende modtage en skriftlig bekræftelse.

Vi er beliggende i Roskilde. Kontakt os.

Send sikker mail