Hent til print

Kontraktformularer til print

Her kan du hente kontrakter, du selv kan udfylde og printe ud.

Hvis købesummen skal betales i rater, skal du som sælger være opmærksom på, at du skal tage et gyldigt ejendomsforbehold for at kunne tage hesten tilbage, hvis betalingen udebliver.

Nogle beholder ejercertifikatet og tror, at de så ejer hesten endnu. Men det gør det ikke. At beholde hestens papirer skaber kun uro og besvær. Lad være med det.

Vil du sikre dig, at du får dine penge eller kan tage hesten tilbage, er der ikke nogen anden vej end at tage et gyldigt ejendomsforbehold.

Forbrugerkøb

Er sælger erhvervsdrivende og køber forbruger, skal følgende betingelser være opfyldt:

  1. Det skal stå i købsaftalen, at sælger tager ejendomsforbehold.
  2. Det skal være aftalt senest samtidig med, at hesten overgives til køber.
  3. Købsprisen skal være over 2.000 kroner.
  4. I skal have aftalt en fast afdragsordning.
  5. Der skal lægges en udbetaling på mindst 20% af købesummen.

Civilkøb og erhvervskøb

Hvis ingen af jer eller I begge er erhvervsdrivende, skal følgende betingelser være opfyldt:

  1. Det skal være aftalt senest samtidig med, at hesten overgives til køber.
  2. Købsprisen skal være over 2.000 kroner.

Betingelser for tilbagetagelse

Hvis køber ikke overholder betalingerne, kan sælger gå til fogedretten og bede om hjælp til at tage hesten tilbage.

Vær opmærksom på, at sælger stadig ikke bare kan hente hesten.

Det er en betingelse, at ejendomsforbeholdet er gyldigt.

Opgørelsen ved tilbagetagelse:

Køber skal sandsynligvis have nogle penge tilbage ved tilbagetagelsen. Sælger får jo hesten, og det er ikke meningen, at sælgeren skal opnå en berigelse ved tilbagetagelsen.

Sælger kan kræve

  1. Den ubetalte del af købesummen
  2. Rente af forfaldne ydelser
  3. Yderligere nødvendige omkostninger ved tilbagetagelsen

Er hestens værdi på tilbagetagelsestidspunktet højere end sælgers krav, skal køber have det resterende udbetalt. Er hestens værdi lavere end sælgers krav, skal køber i nogle tilfælde betale det resterende.

Køber kan afværge tilbagetagelsen ved at betale resten af sælgers krav og sælgers omkostninger.

Du kan hente følgende kontrakter her ved siden af.

Send sikker mail