Købsaftale

Købsaftale ved hestehandel

Når du køber eller sælger en hest, er aftalen helt afgørende for, hvad der sker, hvis du bliver uenig med den anden part om vilkårene i handelen.

Men nu kan du få hjælp og bestille en kontrakt her.

Kontrakten udarbejdes på baggrund af de oplysninger, du taster ind i formularen nedenfor.

Den bliver gennemgået af undertegnede, advokat Birgitte Wessel Knaack. Derefter bliver den sendt tilbage med eventuelle rettelser og forslag til en aftale, der forhåbentlig vil spare dig og din modpart for ærgrelser og uoverensstemmelser senere hen.

Denne service koster kr. 6.000 incl. moms.

Viser det sig ved min gennemgang af kontrakten, at det er nødvendigt med en helt anden type kontrakt, vil jeg vende tilbage til dig med et tilbud på, hvad sådan en kontrakt vil koste.

Vær opmærksom på, at sagsbehandlingstiden er ca. 4 hverdage.

Ønsker du din kontrakt hurtigere, skal du huske at sætte hak ved ‘HASTEOPGAVE’. Det koster kr. 1.500 ekstra, dvs. ialt kr. 7.500 og sagsbehandlingstiden vil være 1 hverdag.

Send sikker mail