Priser

Priser

Det er vigtigt, at du kender til de omkostninger, som vores bistand kan medføre for dig.  Det betyder, at vi i så mange sager, som det kan lade sig gøre, vil bestræbe os på at give dig en fast pris.

Vores priser er fastsat ud fra den tid, vi forventer at bruge på sagen.

Vi tager også hensyn til sagens betydning for dig, sagens udfald og arten af det arbejde, jeg udfører.  Og så har det betydning for honoraret, hvilket ansvar, der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet og den grad af specialviden, der kræves til sagen.


Timesats

I nogle sager er det ikke muligt at give en fast pris.  I de sager vil vores honorar blive beregnet på baggrund af vores timesats.


Advokat-timer:

Timesats excl. moms kr. 2.000,00

Timesats incl. moms kr. 2.500,00


Fuldmægtig-timer:

Timesats excl. moms kr. 1.600,00

Timesats incl. moms kr. 2.000,00


Vi lægger altid det faktiske tidsforbrug til grund for beregningen.


Faste ydelser

  • Testamente kr. 4.900,00 (hertil skal du lægge kr. 300, som du skal betale til notaren, når du skal skrive testamentet under)
  • Ægtepagt kr. 4.900,00 (oven i beløbet skal du betale kr. 1.660 i tinglysningsafgift)
  • Samlivskontrakt kr. 4.900,00
  • Børnetestamente kr. 2.500,00
  • Fremtidsfuldmagt kr. 1.500,00


Andre omkostninger

Somme tider kan der være omkostninger ved en sag ud over honoraret.  Det kan f.eks. være tinglysningsafgifter og retsafgifter, gebyrer, rejse- og opholdsudgifter og udgifter til større kopieringsopgaver og forsendelser.


Du skal selv betale de omkostninger, der hører til sagen ud over honoraret.


Forbrugerforhold

I forbrugerforhold skal vi altid give dig oplysninger om sagens forventede omkostninger.


Det står i de advokatetiske regler.


I forbindelse med, at vi aftaler, at vi skal yde dig bistand, giver jvieg dig

oplysning om de vigtigste elementer i den bistand, vi har aftalt, og hvad vi skønner, det vil koste.


Kan vi ikke oplyse et fast vederlag, oplyser vi dig om, hvordan vederlaget vil blive beregnet, eller giver dig et begrundet overslag.


Vi oplyser dig også om, hvilke udlæg vi forventer at skulle afholde i forbindelse med sagen.


Fri proces

Hvis du er en privatperson, kan du muligvis få fri proces til visse retssager.


Betingelsen er, at sagen skal handle om en tvist, der kun lader sig løse ved domstolene.  Det betyder, at det kun er sager, der skal i Retten, der gives fri proces til.  Der kan altså ikke gives fri proces til en klage til kommunen, eller til korrespondance med en modpart.  Der kan heller ikke gives fri proces til bistand ved møder i Statsforvaltningen.


Du kan læse betingelserne for fri proces her(åbner i ny side).  Du er også velkommen til at spørge os.  Du kan bruge kontaktformularen på forsiden.

Vær opmærksom på, at det kan være billigere for dig at bestille dokumenter online.  Besøg Råd til Advokat - online og se, hvor du kan spare penge.Råd til Advokat

v/Advokat Birgitte Wessel Knaack

Hersegade 34C

4000 Roskilde


Telefon:  2983 1963


mail@rta-ros.dk

CVR: 34262160


Ansvarsforsikring:

HDI-Gerling police nr. VAS1300878


Bank:  Sydbank konto nr. 6060 114 8988

Klientkonto:  Sydbank konto nr. 6060 579 8168

© Copyright 2016. All Rights Reserved.

Der er cookies på denne side. Du skal acceptere dem, hvis du vil blive.

OK, så ved jeg det.