Fri Proces

Fri Proces

Når en tvist er kommet så langt, at den kun lader sig løse ved domstolene, er der mulighed for, at man kan få fri proces til sagen.


Fri proces søges ved Civilstyrelsen eller ved domstolen.  Det betaler sig at få en advokat til at lave og sende ansøgningen.


Betingelserne for fri proces er:

 1. At sagen vedrører dine private forhold (det vil sige ikke din virksomhed)
 2. At det skønnes, at du har rimelig grund til at føre proces.  I den forbindelse lægges der vægt på følgende:
  • sagens betydning for dig,
  • udsigten til, at du vil få medhold i sagen,
  • sagsgenstandens størrelse,
  • størrelsen af de forventede omkostninger og
  • muligheden for at få sagen behandlet ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, et administrativt nævn eller et privat tvistløsningsorgan, der er godkendt af erhvervsministeren.
 3. At du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces.Råd til Advokat

v/Advokat Birgitte Wessel Knaack

Hersegade 34C

4000 Roskilde


Telefon:  2983 1963

Mobil:  2232 1963


birgitte@rta-ros.dk

CVR: 34262160


Ansvarsforsikring:

HDI-Gerling police nr. VAS1300878


Bank:  Sydbank konto nr. 6060 114 8988

Klientkonto:  Sydbank konto nr. 6060 579 8168

© Copyright 2016. All Rights Reserved.

Der er cookies på denne side. Du skal acceptere dem, hvis du vil blive.

OK, så ved jeg det.