Kundekendskab

Kundekendskab


I lov om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er det bestemt, at vi som advokater skal kende dig som kunde.  


Det betyder, at vi skal gennemføre en kundekendskabsprocedure, når vi begynder vores samarbejde, og løbende efter behov.  Vi er nemlig også forpligtede til at sørge for, at vores kendskab til dig er opdateret.


Det er altsammen et led i bestræbelserne for at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.


Hvidvask af penge er forsøg på at skjule, at penge stammer fra en ulovlig handling.  Det kan handle om skattesvindel, strafbare forhold eller andre ulovligheder.  Vi ønsker ikke at medvirke til at få det til at se ud som om pengene stammer fra lovlige forhold.


Finansiering af terrorisme betyder økonomisk støtte til terrorisme. Det er ikke kun at yde direkte bidrag til terrorisme, men også at indsamle, videregive eller tage imod penge og andre aktiver, som man ved skal bruges til at finansiere terrorisme.  Vi ønsker ikke at medvirke til at skaffe midler til finansiering af terrorisme.


Hvis du vil læse mere om vores hvidvaskpolitik, kan du klikke på HVIDVASKPOLITIK HOS RÅD TIL ADVOKAT.


Som en del af vores kundekendskab skal vi indhente oplysninger om jer.  Derfor beder vi jer udfylde blanketten KUNDEKENDSKAB.


Hvis der ikke er plads i skemaet til at oplyse alle ejere i virksomheden, er der yderligere en blanket, EJERE, som vi beder jer udfylde.


Hvis I har politisk eksponerede personer i jeres virksomhed, skal I også udfylde blanketten PEP.


Efter udfyldelsen af blanketterne sendes de til os via den blå knap til højre.