Priser

Vores priser


Du risikerer ikke dyre kaffemøder hos os.

Det er vigtigt, at du kender til de omkostninger, som vores bistand kan medføre for dig. Det betyder, at vi i så mange sager, som det kan lade sig gøre, vil bestræbe os på at give dig en fast pris.

Vores priser er fastsat ud fra den tid, vi forventer at bruge på sagen.

Vi tager også hensyn til sagens betydning for dig, sagens udfald og arten af det arbejde, jeg udfører.

Og så har det betydning for honoraret, hvilket ansvar, der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet og den grad af specialviden, der kræves til sagen.

Timesats

I nogle sager er det ikke muligt at give en fast pris. I de sager vil vores honorar blive beregnet på baggrund af vores timesats.


Advokat-timer:

Timesats excl. moms kr. 2.200,00

Timesats incl. moms kr. 2.750,00


Fuldmægtig-timer:

Timesats excl. moms kr. 1.760,00

Timesats incl. moms kr. 2.200,00


Vi lægger altid det faktiske tidsforbrug til grund for beregningen.


Forbrugerforhold

I forbrugerforhold skal vi altid give dig oplysninger om sagens forventede omkostninger.


Det står i de advokatetiske regler.


I forbindelse med, at vi aftaler, at vi skal yde dig bistand, giver vi dig

oplysning om de vigtigste elementer i den bistand, vi har aftalt, og hvad vi skønner, det vil koste.


Kan vi ikke oplyse et fast vederlag, oplyser vi dig om, hvordan vederlaget vil blive beregnet, eller giver dig et begrundet overslag.


Vi oplyser dig også om, hvilke udlæg vi forventer at skulle afholde i forbindelse med sagen.

Klagemulighed

Du kan klage over en regning fra din advokat. Det gør du hos Advokatnævnet. Klagen indgives digitalt via Advokatsamfundets hjemmeside. Se mere her.

Faste priser

Et simpelt testamente

(hertil skal du lægge kr. 300, som du skal betale til notaren, når du skal skrive testamentet under)

Ægtepagt

(oven i beløbet skal du betale kr. 1.850 i tinglysningsafgift)

Samlivskontrakt 

Børnetestamente

Fremtidsfuldmagt

kr. 5.500,00
kr. 5.500,00kr. 5.500,00

 kr. 2.500,00

 kr. 2.500,00

Andre omkostninger


Somme tider kan der være omkostninger ved en sag ud over honoraret. Det kan f.eks. være tinglysningsafgifter og retsafgifter, gebyrer, rejse- og opholdsudgifter og udgifter til større kopieringsopgaver og forsendelser.


Du skal selv betale de omkostninger, der hører til sagen ud over honoraret.

Fri proces

Hvis du er en privatperson, kan du muligvis få fri proces til visse retssager.


Betingelsen er, at sagen skal handle om en tvist, der kun lader sig løse ved domstolene. Det betyder, at det kun er sager, der skal i Retten, der gives fri proces til. Der kan altså ikke gives fri proces til en klage til kommunen, eller til korrespondance med en modpart. Der kan heller ikke gives fri proces til bistand ved møder i Familieretshuset.


Du kan læse betingelserne for fri proces her(åbner i ny side). Du er også velkommen til at spørge os. Du kan bruge kontaktformularen på forsiden.Der er mange myter om, hvor dyrt det er at gå til en advokat.

Men du skal være opmærksom på, at en advokat er forpligtet til at fastsætte honorar ud fra arbejdets omfang, sagens kompleksitet og sagens betydning for dig.

Det er kun hos en advokat, at honoraret fastsættes på den måde.

Andre juridiske rådgivere har ikke den samme forpligtelse.