Retshjælp

Retshjælp

Sammen med andre advokater fra Roskilde deltager vi i Retshjælpen i Roskildes arbejde.  Læs mere om det her.


Den retshjælp, du får på biblioteket, kaldes retshjælp på trin 1.  Det er den korte mundtlige rådgivning om et juridisk problem.  Alle kan få retshjælp på trin 1.

Retshjælp på trin 2 og 3 kræver, at du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces.  Dem kan du se her. 

Retshjælp på trin 2 og 3 kan desuden kun ydes til spørgsmål, der handler om private, civile forhold.  Det vil sige, der kan ikke ydes retshjælp på trin 2 og 3 til sager, der har med din virksomhed at gøre eller til straffesager.