Lejeret

Har du fået et fraflytningskrav, du ikke er enig i? Mangler der vedligeholdelse i din lejebolig? Kontakt Råd til advokat i Roskilde og hør, om vi kan hjælpe dig.

 

Hjælp til lejeretssager

Det er altid svært at finde ud af indviklede regler.  Og lejeloven er indviklet.  Det er derfor en god idé at få sagkyndig bistand, når du havner i en konflikt, der har med lejelovgivningen at gøre. Hos Råd til advokat yder vi specialiseret rådgivning indenfor lejeret, og vi mener at både lejer og udlejer kan have glæde af vores bistand.

 

Det skal du vide om dine rettigheder som lejer:

Vedligeholdelsesmangler

Udlejer er forpligtet til at vedligeholde både lejligheder og bygninger og renholde fællesområder.  Hvis udlejer forsømmer denne pligt, kan du henvende dig til dit lokale huslejenævn, der kan pålægge udlejer at foretage vedligeholdelse og renholdelse.


Lejeforhøjelser

Din husleje kan ikke bare stige uden varsel.  Der er regler for, hvornår og hvor meget huslejen må stige.  Har du modtaget varsel om forbedringer i ejendommen, som vil medføre huslejestigninger, kan vi hjælpe dig med at undersøge, om der er noget at gøre ved det.


Fraflytningskrav

Du er som lejer aldrig forpligtet til at aflevere lejligheden pænere, end du modtog den.  Det gælder også, selvom udlejer betalte omkostningerne ved din istandsættelse af lejligheden, da du flyttede ind.  Hvis lejligheden var uistandsat, da lejeaftalen trådte i kraft, er du ikke forpligtet til at aflevere den nyistandsat, når du flytter.


Udlejers adgang til lejemålet

Udlejer har ikke en ubegrænset ret til at komme ind i lejligheden.  Det er der mange, der tror.  Men når brugsrettighederne er overdraget til lejer, kan udlejer kun komme derind, når lejer giver lov til det, eller forholdene kræver ’det.  Vil udlejer ind i lejligheden, skal det varsles.

    • Hvis det er til væsentlig ulempe for lejer, skal udlejer give 3 måneder varsel
    • Hvis det er til ulempe for lejer, men ikke til væsentlig ulempe, skal udlejer give et varsel på 6 uger.
    • Hvis det er helt akut (f. eks. et sprunget vandrør) skal udlejer kunne få adgang til boligen med det samme.

 

Udarbejdelse af lejekontrakt

Husk altid at få lavet den rigtige kontrakt.  I boliglejemål er der en bestemt blanket, der skal bruges. 

 

Kontakt os

Kontakt os i dag på telefon 29 83 19 63 eller på mail mail@rta-ros.dk.