Nyheder

En del af netværket Råd til Advokat

Opdrætter ejer udstationeringshund.

Landsretten har fundet, at en udstationeringsaftale ikke skal sidestilles med en købsaftale.


Hvis man ønsker sig en racehund, men ikke har råd til at købe en, kan det være en fordel at blive udstationeringsvært.  Som udstationeringsvært får man en hund udleveret, som man kan have som sin egen hund.  Man skal ikke betale noget.  Til gengæld skal opdrætteren have lov til at avle op til 5 kuld hvalpe på hunden.  Når opdrætteren har fået sine 5 kuld hvalpe, eller vælger at stoppe med at avle på tæven, bliver ejendomsretten til tæven overdraget til udstationeringsværten.


Det vil sige, du får en hund helt gratis mod, at du lader hunden stå til rådighed for opdrætterens avl op til 5 gange.


I de fleste tilfælde går det så fint.  Der er mange mennesker, der på den måde får sig en rigtig dejlig hund.  De skal selvfølgelig leve med den ulempe, at hunden 5 gange skal til parring, føde og opelske et kuld hvalpe.  Vælger man, at hvalpningen skal foregå hos udstationeringsværten, skal denne affinde sig med, at opdrætteren kommer rendende med foder osv. Det er derfor af afgørende betydning, at man kan samarbejde.


Jeg fik en sag, hvor samarbejdet var gået helt galt. 


Udstationeringsværten var af den opfattelse, at ejendomsretten til hunden var overgået til ham allerede ved overdragelsen af hunden til ham.  Han mente derfor, at de hvalpe, der kom, også var hans. 


Opdrætteren følte sig naturligvis snydt, for hvis det var rigtigt, havde opdrætteren bare foræret sin avlstæve væk.  Og det var jo ikke meningen.


Først hentede opdrætteren tæven og hvalpene fra det første kuld.  Udstationeringsværten gik i fogedretten og fik pålagt opdrætteren at udlevere hundene.  Fogedretten fandt, at udstationeringsværten helt sikkert havde et besiddelseskrav. Det, opdrætteren skulle have gjort, var at ophæve aftalen på grund af misligholdelse, og så kræve hundene udleveret. 


Efter fogedretssagen mente udstationeringsværten, at han havde fået helt ret i, at hunden var hans.  Og her begyndte de virkelig alvorlige samarbejdsproblemer.  Opdrætteren blev forment adgang til udstationeringsværtens ejendom.  Hun måtte ikke se hunden eller det nye kuld hvalpe. 


Til sidst solgte udstationeringsværten hvalpene og bebrejdede opdrætteren, at der ikke kunne opnås fuld pris for dem, fordi de var blevet for gamle.


Både byretten og landsretten fandt, at en udstationeringsaftale ikke kan sidestilles med en kreditkøbsaftale.  Udstationeringsværten har kun hunden til låns, indtil opdrætteren har udnyttet sin avlsret.  Alle de hvalpe, der avles på hunden, er også opdrætterens.


Læs både byrettens og landsrettens dom her

Avlshoppe med kissing spines var mangelfuld.  Handel skulle gå tilbage.


Dom fra Retten i Hjørring af 13.7.2018

Råd til Advokat

v/Advokat Birgitte Wessel Knaack

Hersegade 34C

4000 Roskilde


Telefon:  2983 1963

Mobil:  2232 1963


birgitte@rta-ros.dk

CVR: 34262160


Ansvarsforsikring:

HDI-Gerling police nr. VAS1300878


Bank:  Sydbank konto nr. 6060 114 8988

Klientkonto:  Sydbank konto nr. 6060 579 8168

© Copyright 2016. All Rights Reserved.

Der er cookies på denne side. Du skal acceptere dem, hvis du vil blive.

OK, så ved jeg det.