TVANG

Tvangsanbringelser og Tvangsbortadoptioner

Vi er specialiseret i at hjælpe familier, der står over for udfordringer som tvangsfjernelse og tvangsadoption.

Vi tilbyder juridisk rådgivning og repræsentation for at sikre, at dine rettigheder og interesser bliver beskyttet under disse vanskelige forhold.

Vores erfarne advokater er dedikerede til at hjælpe dig gennem hele processen og sikre, at du får den bedst mulige løsning for dig og dine børn.
En tvangsanbringelse - eller endnu værre en tvangsbortadoption - er noget af det værste, kommunen kan udsætte dig og dit barn for.

Det hele begynder ved kommunen, hvor forvaltningen udarbejder en indstilling til kommunens Børne- og Ungeudvalg (B&U).

Forvaltningen indkalder på den baggrund forældremyndighedsindehaverne til et møde i B&U, hvor spørgsmålet om anbringelse behandles.

Indehavere af forældremyndigheden, samt et barn der er fyldt 12 år, har krav på gratis advokatbistand under mødet. Kommunen har pligt til at afholde udgiften til advokat, uanset hvilken advokat borgeren vælger.

Vi vejleder dig naturligvis om dine rettigheder under anbringelsessagen.


B&U / Ankestyrelsen / Retten


En anbringelsessag kan om nødvendigt prøves for tre instanser.

Får du som forælder ikke medhold i B&U, er der mulighed for at indbringe sagen for Ankestyrelsen.

Vælger Ankestyrelsen at stille sig på kommunens side, kan sagen indbringes for din lokale byret.

Både Ankestyrelsen og retten har pligt til at inddrage eventuelle nye oplysninger ved sagens vurdering, herunder om der eventuelt har været en positiv udvikling i dit/jeres hjem, som berettiger en nedsættelse af genbehandlingsfristen eller måske endda en hjemgivelse.

Jeg bistår dig naturligvis i alle tre instanser, og hjælpen er gratis for dig som forældermyndighedsindehaver. Det kan du læse mere om herunder.


Gratis for dig - OGSÅ advokatens transport


Servicelovens §72 pålægger din kommune at afholde udgifterne til din advokatbistand under hel anbringelsessagen.

Kommunen har således OGSÅ pligt til at betale for den bistand jeg yder dig i Ankestyrelsen og retten, hvis anbringelsen behandles der.

Bestemmelsen er formuleret således at "kommunen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver og den unge der er fyldt 12 år gratis advokatbistand". Nogle kommuner har en liste med udvalgte advokater liggende, og glemmer at vejlede borgerne om, at der er frit advokatvalg.

Du har altså IKKE pligt til at vælge en af advokaterne på kommunens liste, men kan frit vælge at bruge en af os i stedet.


Jesper Brock, advokat hos os, har gennem årene mødt i B&U-sager i de fleste af landets 98 kommuner, så der er en god mulighed for, at din kommune har hørt om ham i forvejen.

unsplash