Hestesager

Hestesager

Aftaler vedrørende heste går heldigvis godt i de fleste tilfælde. Men det sker også, at parterne bliver uenige.


Uanset om der er tale om en handel eller et lån, er det ofte forbundet med mange og store følelser, når parterne bliver uenige.


Handel

I en handel har sælger ofte efter mange overvejelser valgt at sælge sin gode kammerat – måske for at udvikle sig inden for ridesporten med en anden hest. Det kan også være, at sælger selv har avlet hesten eller har haft den i nogle år og derfor har haft gode oplevelser med den.


Samtidig er køber ofte i den situation, at køber har solgt sin hest eller har sparet op i lang tid for at opfylde drømmen om at få den helt rigtige hest.


Glæden ved at vende hjem med det nye vidunder kender ingen grænser. Forventningen om alle de stævner og skønne skovture, der venter, kilder nærmest i maven.


Viser det sig, at hesten er uegnet til det, man gik og forestillede sig, står man pludselig med en hest, man ikke kan bruge på den måde, man forventede.


Hvad gør køber så?

Kontakter sælger og fortæller, at hesten ikke lever op til forventningerne.

Og så har vi problemet.

For sælger kan ikke genkende, hvad køber fortæller og tænker, at køber ikke håndterer hesten rigtigt, eller har ”ødelagt” den siden overtagelsen.

Sælger er selvfølgelig ikke interesseret i at tage sådan hest tilbage.


Købeloven er ændret

Fra 1. januar 2022 er handel med levende heste ikke længere omfattet af reglerne om forbrugerkøb.  Det har mange hestesælgere forståeligt nok glædet sig til.


Andre er bekymrede.  Er vi nu tilbage til en retstilstand, der var for mange år siden, hvor man nærmest aldrig kunne komme igennem med en reklamation over en hest, man havde købt.  Det tror jeg ikke, vi er.


For det første har hestesager fyldt så meget hos domstolene i mange år, at dommerne temmelig sikkert vil have en mere nuanceret holdning til hestesagerne, end de havde for 30 år siden.  For det andet er mangelvurderingen den samme som tidligere.  Hvis hesten ikke kan bruges til det, der er forudsat, er der en mangel ved den.


Der hvor der er forskel på før og efter den 1. januar 2022, er sælgers oplysnings- og vejledningspligt og købers undersøgelsespligt.  Formodningsreglen kan ikke længere bruges i hestehandler.  Som køber skal du derfor se dig godt for, når du køber hest.  Hvis hesten efter købet viser sig at have en mangel, som du burde have opdaget inden købet, kan du ikke kræve noget af sælger.


Sælger hæfter stadig for skjulte fejl, men sælger kan nu godt tage forbehold for skjulte fejl og mangler.  Fordi der ikke længere er tale om forbrugerkøb, kan sælger altså fraskrive sig ansvaret for sygdomme i hesten, der ikke har vist sig endnu.


Lån

I en låneaftale, kan der opstå uenighed om hestens anvendelse, hvilken smed må låner bruge? Hvor må hesten være opstaldet? Hvem skal betale, hvis hesten bliver syg eller skadet? Hvad skal vilkårene være for opsigelse af aftalen?


Det kan være rigtig kedeligt som låner at være godt i gang med at arbejde med hesten, hvis ejeren pludselig uden varsel opsiger aftalen og henter hesten. Omvendt kan det være upraktisk for ejeren at få hesten tilbage uden varsel, fordi det ikke passer låner at låne den længere.


Hvad angår sygdom og skader opstår uenigheden ofte, når det ikke er klart, om skaden er ny eller gammel, om der pludselig bryder en sygdom ud, der harligget i hesten tidligere, eller en gammel skade blusser op. Der opstår også ofte uenighed om, hvor meget der skal ofres på behandlinger.


Det bedste råd til alle, der handler eller låner hest er derfor:


SKRIV NED, HVAD I AFTALER!


Mange problemer undgås med en klar og utvetydig aftale.

Forventer du som køber eller låner, at hesten har bestemte egenskaber: sig det tydeligt til sælger/ejer, og sørg for at få det skrevet ind i købsaftalen.


Giver du som sælger afslag i købesummen på grund af nogle forhold, som køber har påpeget ved hesten: skriv det i aftalen.


Hvor langt opsigelsesvarsel skal der være i en låneaftale? Hvad anses for misligholdelse, og hvornår kan man hæve aftalen på grund af misligholdelse?


Du kan med fordel bruge de kontrakter, vi har udarbejdet til formålet.