Om os

Om os

Autorisation

Alle advokater hos Advokatfirmaet Knaack, Brock & Valsgard er autoriseret af Justitsministeriet og en del af Advokatsamfundet.

Vi er underlagt de Advokatetiske regler og forpligtet til at overholde de højeste standarder for professionalisme og etik.

Vores mål er at sikre, at vores klienter føler sig trygge og godt vejledt gennem enhver juridisk proces.

Advokatsamfundet fører tilsyn med os. 

Oplysninger om Advokatsamfundet, herunder kontaktoplysninger, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Klager over advokaters salær og/eller adfærd kan indbringes for Advokatnævnet.

Oplysninger om Advokatnævnet, herunder kontaktoplysninger, kan findes på Advokatnævnets hjemmeside.

Klager indgives i Advokatnævnets klageportal.

Andre juridiske rådgivere

Hvis du har brugt en anden juridisk rådgiver end en advokat, kan du klage til Forbrugerklagenævnet i deres klageportal.

Bruger du en anden juridisk rådgiver, kan du dog ikke klage over salæret.

Her er vi

Birgitte Wessel Knaack

Advokat

Jesper Brock

Advokat

Mia Troensegaard Valsgard

Advokat

Helle T. Petersen

Advokatsekretær